นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยแพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ  ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบ  เตียงไฟฟ้า 3 ไกร จำนวน 5 เตียง รวมเป็นจำนวน 174,500 บาท

จากคุณผดุงศักดิ์ ทองขัน และคุณรัตนาภรณ์ ชนะบุญ พร้อมครอบครัว  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาาลมหาสารคาม