ที่โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานและประชาชน เข้าร่วม
โรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคาม