สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566  เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

 

(12-5-2566) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ดร.นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลได้กำหนดให้ วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล

โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล และพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลที่ทำประโยชน์มากมายแก่มวลมนุษย์ กิจกรรมในการจัดครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมรณรงค์การบริจาคโลหิต“พยาบาลไทยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 2”
  2. การเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ทรงคุณค่าที่ผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการจำนวน 29 ท่าน
  3. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนารูปแบบบริการ จำนวน 48 ท่าน