โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-2