ครอบครัว ควรรติกุล บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ ทางทาการแพทย์  มูลค่า 50,000  บาท    เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ ว่าที่ ร.ท. พิเชษฐ์   ควรรติกุล  โดยมีคุณมนัสดา คำรินทร์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเสษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้