ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพก 9 รายการ