ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ