ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 53 รายการ