(2-6-2566)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท  ซื้อเครื่องมือชุดผ่าตัดใหญ่ พื้นฐาน จากคุณนพพล ยอดกลาง และคุณสุภาวิดา  ศรีลำไย  ในนามร้านร้านณัฐพบ จิวเวลรี่  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม