ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเลื่อยตัดกระดูก