รพ.มหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วัน VCT Day (รณรงค์ตรวจเอชไอวี)

พญ.จรัญญา จุฬารี รองปฐมภูมิ มอบหมายให้ นางเกศมุกดา ไตรรัตน์ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รณรงค์วัน VCT Day (วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านเพศศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รักปลอดภัย และการตรวจเลือดเพื่อค้นหาเชื้อ HIV เป็นต้น