ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย372-ชั่วโมง