ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น  10  แพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี  รอผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงฟฟ้า 3 ไก มูลค่า 61,000 บาท

M-basic flame  lll  มูลค่า 64,000  บาท  และรถเข็นผู้ป่วย มูลค่า  7,500 บาท   มูลค่ารวม 132,500 บาท