ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคกล้องส่องตรวจ และผ่าตัดนิ่วในไต
มูลค่า 630,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีคุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ