ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องอัลตร้าซาวด์