(4-8-2566) โดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ” Mahasarakham Update for The Great Surgery: MUGS ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่าย เพื่อเพิ่มในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการได้อย่างครบวงจร ลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่ม Disease Free Survival ของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการรักษามะเร็งทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ได้แบบไร้รอยต่อ ตามนโยบายการพัฒนา Service Plan สาขามะเร็ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็น Excellence Center ภายในปี พ.ศ.2570 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน