ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้