ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ชุดเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดง