งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักด์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบหมายให้ ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมนักวิชาการสาธารณสุข ออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยนั้น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต เลขสารบบอาหาร และแสดงฉลากไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
จากการดำเนินงานตรวจร้านค้าปลีกและค้าส่งในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมทั้งหมด 11 แห่ง ไม่พบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำหน่ายในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อเฝ้าระวังดังกล่าวแล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผลไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "Y.Chairat"
อาจเป็นรูปภาพของ ลำไย
อาจเป็นรูปภาพของ แครกเกอร์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ปลาวุ้น Lutefisk
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ