ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิเข้ารับการประเมินฯ