นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วม ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ มหกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  Region 7 Transformation
   โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด