รายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(372ชั่วโมง) กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก