ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอม 10 รายการ