รพ.มหาสารคาม และเครือข่าย รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

(6-9-2566) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พพร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ในโอกาสเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานระดับอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระดับอำเภอ และนำผลจากการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ และเพื่อให้การออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม