โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณในน้ำใจ

คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  และครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม