รพ.มหาสารคาม ยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ENV ภายในโรงพยาบาล เพื่อพร้อมรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางเพื่อการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อรองรับเตรียมพร้อมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จากอาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล