รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลและบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ  เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุคลากรสาธารณสุขภายในจังหวัด กลุ่มองค์กรต่าง ๆ มาร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม (2 พย. 2566)