รพ.มหาสารคาม จับมือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม Kick Off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV เยาวชนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง พร้อมรณรงค์ให้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 11 – 20 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทยฺหญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมกันเปิดกิจกรรมความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร Kick Off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV เยาวชนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง “Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณาจารย์ และบุคลากรสาธารณสุขจาก รพ.มหาสารคามเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัย รักษา และดูแลฟื้นฟูกายใจ โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง
สำหรับมะเร็งปากมดลูก พบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ในปี 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9,000 ราย และพบผู้เสียชีวิตประมาณ 4,700 ราย สาเหตุมาจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus หรือ HPV ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะหากฉีดตั้งแต่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 93-95 ส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกใน 10-20 ปีข้างหน้าได้
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ในผู้หญิงอายุ 11 – 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยกำหนดเป้าหมายการฉีด 1 ล้านเข็ม ภายใน 100 วัน ตามนโยบายยกระดับ 30 บาท และ Quick Win “มะเร็งครบวงจร – วัคซีน HPV” โดยการขับเคลื่อน Quick Win 100 วันแรก จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในหญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 11 – 20 ปี จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มนักเรียน ให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วย และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในอนาคต
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 11 – 20 ปีทุกคน สามารถรับวัคชีน HPV ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันมะเร็งในสตรีไทย ตามสโลแกน “สวยเริด เชิด สู้มะเร็ง” หรือ “Women Power No Cancer” ซึ่งในวันนี้กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถือเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่ได้รับบริการรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV