นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้มีโลหิตสำรอง เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง

ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติม โทร. โทร.043723355 ต่อ 9118