สธ0212-ว11377-แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข