(17-1-2567  )ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นางกันตา คำพอ  รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช  โดยมี นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลยังได้นำบุคลากรร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อดูแลผู้ที่มาร่วมพิธีในอีกด้วย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐาน แห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานมากว่า 718 ปี