บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด  มอบเงินบริจาค 100,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม  เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท  100 ปี

โดยมีนายแพทย์ปรเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้