ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ น้ำยาไตเทียม 4 รายการ