บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด  บริจาคเครื่องมือตรวจตา mobile  slit lamp สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  มูลค่า 160,000 บาท  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหาร และบุคลากร  โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป🙏😍

ติดต่อบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้ทุกวัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร 043-711750 และ 043-723355 (ในวันและเวลาราชการ)

#บริจาค #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #ทำบุญ #ผู้ป่วย #ผู้สูงอายุ #โรงพยาบาลมหาสารคาม #มหาสารคาม #โรงพยาบาล #กระทรวงสาธารณสุข