(12-2-2567)  คุณวไลพร ปักเคระกา  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน  111,305 บาท  จาก YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม   เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

#หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

#yecหอการค้ามหาสารคาม