🎉โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ🎉

นายแพทย์ประเสริฐ สรีสารคาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖”
และเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)