ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

Attachments

  • pdf file70
    File size: 127 KB Downloads: 254