หน่วยงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม

พร้อมให้บริการ โดยรังสีแพทย์ และทีมงานสหวิชาชีพทางการแพทย์ ที่มีความรู้ประสบการณ์ และความชำนาญตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของเรา

 • ตรวจทางรังสีทั่วไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
 • ตรวจพิเศษทางรังสีเพื่อหารอยโรคของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งเส้นเลือด
 • ตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย ด้วยเครื่องมือพิเศษ CT Scan, MRI, Ultrasound ในอวัยวะต่างๆ ได้แก่ สมอง ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง กระดูกและข้อ ระบบไหลเวียนเลือด หลอดเลือดสมองและคอ หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก หลอดเลือดในช่องท้อง หลอดเลือดแขนและขา
 • เอกซเรย์ฟัน
 • เอกซเรย์เพื่อตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของปอด ตรวจหามะเร็งเต้านม ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง ตับ ถุงน้ำดี ตรวจดูหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 64 Slice
 • เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
 • เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound
 • ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital mammogram
 • เครื่องเอกซเรย์ Digital
 • เครื่องเอกซเรย์ฟันแนวกว้าง Panoramic Dental X-ray
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก Bone densitometry
 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพแบบ Digital (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอล เพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และการรักษาของแพทย์

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750 ต่อ 193

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารเอกซเรย์