คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ : Special Medical Clinic ( SMC )

 ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้รับบริการที่มีความสามารถในการชำระเงิน แต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์   และต้องชำระค่าบริการ เริ่มต้นที่ 250 บาท 

 

วัน-เวลา การให้บริการ

 • วันจันทร์              เวลา 16.00 – 19.30 น.
 • วันอังคาร             เวลา 16.00 – 19.30 น.
 • วันพุธ                  เวลา 16.00 – 19.30 น..
 • วันพฤหัสบดี         เวลา 16.00 – 19.30 น..
 • วันเสาร์                เวลา 08.00 – 12.00 น.

สถานที่ตั้ง

 ข้างห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-723355

 

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

 • ยื่นบัตรที่ห้องบัตร มีช่องทางพิเศษ
 • ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ
 • พบแพทย์
 • ส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือดเอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ฉีดยา ทำแผล
 • ชำระค่าบริการ 250 บาท ที่การเงิน มีช่องทางพิเศษ
 • รับยา ที่ห้องยาผู้ป่วยนอก มีช่องทางพิเศษ

 

คลินิกที่เปิดบริการประเภทผู้ป่วยนอก