หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับฟัน และศัลยกรรมในช่องปาก โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ทั้งทันตกรรมผู้ใหญ่ และทันตกรรมเด็ก เพื่อความครอบคลุมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

บริการของเรา

 1. ทันตกรรมทั่วไป
  • ตรวจสุขภาพฟันและให้คำปรึกษา
  • ขูดหินปูนและขัดฟัน
  • อุดฟัน
  • ฟอกสีฟัน / เคลือบฟัน
 1. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 2. รักษารากฟัน
 3. รักษาโรคเหงือก
 4. ทำฟันปลอม
 5. ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ถอนฟันคุด ผ่าฟันคุด
  • เจาะหนอง

วัน-เวลา การให้บริการ

 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 • จันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750  ต่อ 160