บริการตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ  อีกทั้งยังมีบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด

อาการผิดปกติต่างๆ ของโรคหัวใจที่ควรรีบปรึกษาแพทย์ เช่น

  • ใจสั่น
  • แน่นหน้าอก จุกลิ้นปี่ หายใจไม่ออก
  • เหนื่อยง่าย หรืออยู่เฉยๆ ก็เหนื่อย
  • หายใจลำบากเมื่อนอนหงาย หรือตอนออกกำลังกาย
  • เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม
  • ใจเต้นเร็วผิดปกติ หรือรู้สึกใจเต้นช้ากว่าปกติ
  • น้ำหนักตัวเพิ่ม เท้าหรือข้อเท้าบวมมากขึ้น
  • เหงื่อออกง่าย ตัวเย็น เป็นต้น

 

บริการของเรา

1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG : Electrocardiography)
เป็นการตรวจเพื่อดูสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการรับสัญญาณไฟฟ้าผ่านขั้วไฟฟ้าที่ติดบนผิวหนังบริเวณหน้าอก และบันทึกหรือแสดงบนจอภาพด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกร่างกาย

2.ตรวจสุขภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน EST : Exercise Stress Test

การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test  : EST เป็นวิธีการตรวจสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ และระบบกล้ามเนื้อโดยรวมที่ตอบสนองต่อการออกกำลังกาย ถูกนำมาใช้บ่อยในการตรวจหาความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่ตรวจไม่พบในขณะที่ร่างกายหยุดพัก หรือไม่ได้ออกกำลังกายอย่างหนัก ซึ่งจะทดสอบได้ว่า เมื่อมีการออกกำลังกาย หัวใจจะมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น จะเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดขึ้นหรือไม่ หากผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ ก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ จะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป บางรายจะเกิดอาการเจ็บจุกแน่นหน้าอก และอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะหากผู้ที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นโรคหัวใจอยู่

3. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
คือ หลักการสะท้อนกลับขอเสียงความถี่สูง เมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านอวัยวะต่างๆ จะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ ซึ่งแตกต่างกันระหว่างน้ำกับเนื้อเยื่อ คอมพิวเตอร์จะนำเอาสัญญาณเหล่านี้มาสร้างภาพ ดังนั้นภาพที่เห็นก็คือหัวใจของผู้ป่วย Echocardiogram จึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค ตรวจหาความรุนแรง ติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ วิธีการตรวจคือการใช้หัวตรวจ ตรวจบริเวณผนังทรวงอกด้านนอก (Transthoracic Echocardiogram) เป็นการตรวจที่นิยมทำกันทั่วไป วิธีการค่อนข้างง่าย ไม่เจ็บตัว ไม่มีอันตรายใดๆ เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยสามารถทราบผลการตรวจได้ทันที

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ 9132

สถานที่ตั้ง