หน่วยงานจักษุวิทยา

หน่วยงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการและดูแลรักษาโรคทุกโรคและอาการต่างๆ เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ของโรงพยาบาล พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

บริการของเรา

  • การตรวจรักษาโรคทางตาทุกชนิด
  • ศูนย์รักษาจอตาลอกตัวด้วยเลเซอร์และผ่าตัด 
  • รักษาเบาหวานขึ้นตาด้วยเลเซอร์และผ่าตัด 
  • สลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด์และใส่เลนส์ตาเทียมที่มีคุณภาพสูงทั้งระยะไกล กลางและใกล้ (
  • ผ่าตัดต่อท่อน้ำตา 
  • ตรวจจอประสาทตาและต้อหิน
  • ตรวจวัดสายตายตาประกอบแว่นตาและคอนแทคเลนส์โดยจักษุแพทย์ 
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพตา 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก