“ไต”เป็นอวัยวะที่สำคัญทำหน้าที่กรองของเสีย, สารเคมี, สารพิษออกจากร่างกาย และยังควบคุมสมดุลของน้ำ, เกลือแร่ และความเป็นกรด-ด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย มีปัจจัยหลาย อย่างที่เป็นตัวการทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพลง เช่น โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยา หรือสารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งคลินิกไตเทียม ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย อุปกรณ์การแพทย์ครบครัน บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพ โดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติ

บริการของเรา

  • บริการฟอกเลือดล้างไต (Hemodialysis)
  • ขจัดสารพิษ สารเคมีหรือยาที่ได้รับเกินขนาด (Hemoperrfusion)
  • ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวายเฉียบพลัน และไตวายระยะสุดท้ายชนิดฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดงหรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
  • การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ 155

สถานที่ตั้ง