หน่วยงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม

พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมใช้ และบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์

รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ พบเห็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

บริการของเรา

  • ทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมให้บริการและคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
  • พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลฉุกเฉิน ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • ห้องฉุกเฉินและห้องสังเกตอาการที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
  • รถพยาบาลที่เพียบพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

 

10 อาการฉุกเฉินวิกฤตมีอะไรบ้าง พบคนป่วยรีบโทรแจ้ง 1669

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
6. ได้รับบาดเจ็บ ต่อสมอง ต่อกระดูกสันหลังมีแขนขาอ่อนแรง มีบาดแผลที่เสียเลือดมาก ถูกไฟฟ้าแรงสูง แผลไฟไหม้บริเวณกว้าง
7. ถูกยิง ถูกแทง ที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะสาคัญ
8. งูพิษกัด ซึม หายใจลำบาก หนังตาตก
9.  ตั้งครรภ์และชัก ตกเลือดมาก มีน้ำเดิน เด็กโผล่
10. บาดเจ็บต่อดวงตาจากสารพิษ มองไม่ชัด

หลักการง่าย ๆ คือ เมื่อคิดว่ามีอาการฉุกเฉินเข้าข่าย 10 อาการดังกล่าวแล้ว ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่สายด่วน 1669 ทันที ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ในรถที่ได้รับการรับรอง มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทางรถ อากาศยาน และเรือ และที่สำคัญคือจะลดการบาดเจ็บซ้ำ เนื่องจากมีทีมผู้ปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมในการช่วยชีวิต มีระบบการประสานงานที่ครอบคลุมรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมยืนยันว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และได้มาตรฐานอย่างแน่นอน