รพ.มหาสารคาม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดบริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน  เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากมารับบริการทำฟัน และขูดหินปูนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โดยทันตแพทย์และบุคลากรต่างสวมใส่เครื่องแบบหน่วยแพทย์ พอสว.ปฏิบัติหน้าที่

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า  และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ดังจะเห็นได้จากพระองค์ทรงโปรดให้มีหน่วยบริการทันตกรรม ติดตามดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชน ในหน่วยแพทย์ พอสว. ด้วยทุกครั้ง  ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มงานทันตกรรม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทันตกรรม พร้อมทั้งบริการทำฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟันฟรีแก่ประชาชน  โดยมีประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุมาเข้าคิวรับบริการเป็นจำนวนมาก