ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

(24-10-2561) บุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะอาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจการรณรงค์ ทำความสะอาด กำจัดลูกน้ำยุงลาย