ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

(24-10-2561) บุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจการรณรงค์ ทำความสะอาด กำจัดลูกน้ำยุงลาย และปลูกต้นไม้ในพื้นที่วัดสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม