คุณอคณีย์ วิเชียร
(18-11-2556)  คุณอคณีย์ วิเชียร พร้อมญาติ มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 250,000 บ. แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสบทบทุนจัดสร้างห้องผู้ป่วย (หอผู้ป่วยพิเศษ) และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บ. เข้าสบทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอกุศลที่ท่านได้บริจาคทรัพย์จำนวนรวม 350,000 บ. เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับ