ผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคหนังสือธรรมะจำนวนกว่า 400 เล่ม แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้คลายทุกข์เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

(22-1-2558)  นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์  มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคหนังสือธรรมะจำนวน 400 เล่ม มูลค่า กว่า 8,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้คลายทุกข์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ