นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า กว่า 40,000 บาท และหนังสือธรรมะอีก 100 เล่ม ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-2-2559)  นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า กว่า 40,000 บาท และหนังสือธรรมะอีก 100 เล่ม จากนางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นายศิริศักดิ์ เหล่าสุวรรณ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป